Informácie o farnosti Brehov

kostolVzhľadom k tomu, že na území farnosti sv. Františka z Assisi sa nachádza kláštor minoritov s ich aktívnou prítomnosťou, Mons. Bernard Bober ako diecézny biskup Košickej arcidiecézy v súlade s kán. 520 Kódexu kánonického práva, po vypočutí si kladného stanoviska presbyterskej rady zo dňa 6. apríla 2011 zveril Reholi menších bratov konventuálov - minoritov farnosť Brehov, ktorú doteraz jurisdikčne spravoval administrátor susednej farnosti v Cejkove. Do farnosti patrí aj filiálna obec Sirník.