Rozpis svätých omší:

- pred každou svätou omšou sa modlíme sv.  ruženec

- každý pracovný deň o 19.00 hod. (letné obdobie) a 18.00 hod. (zimné obdobie)

- sobota o 8.00 hod.

- nedeľa o 10.30 hod.

Svätá spoveď: 30 min pred každou svätou omšou na požiadanie kňaza